Bijeenkomsten Nabestaanden

In november-december 2009 en januari 2010 worden er opnieuw drie bijeenkomsten voor Nabestaanden in onze geloofsgemeenschappen gehouden. In deze bijeenkomsten maken wij eerst kennis met elkaar. Uiteraard is er veel tijd en ruimte om uw verhaal te vertellen. Behalve gemis, verdriet en pijn zal ook de werkelijkheid van het verlies met elkaar worden besproken.

De groep(en) worden begeleid door een van de pastores en vrijwilligers die hiervoor toegerust zijn. U kunt al wel uw voorkeur aangeven van een dag- of dagdeel en tijd. Aan de hand van het aantal aanmeldingen kijken wij waar, wanneer en welke tijd wij de bijeenkomst(en) gaan houden. U wordt dan per brief of e-mail uitgenodigd.

RK parochie De Levensbron
Markt 7
6681 AE BEMMEL
Tel. 0481-451371, L7secretariaat@Donatusparochie.nl