Gezamenlijke Ziekenzalving najaar 2009

Al vele jaren is het in onze parochie De Levensbron de gewoonte om in een feestelijke viering aan mensen, die dat willen, gezamenlijk het sacrament van de ziekenzalving toe te dienen. Ook voor dit najaar staat dat weer op het programma.

Vele malen ben ik betrokken geweest bij individuele en gezamenlijke vieringen van dit sacrament. En iedere keer valt het me weer op hoe ontroerend dat is. Het is vaak een moment van stil staan bij het leven, terug kijken en heel bewust ervaren dat het leven eindig is. Bovendien is het heel bijzonder als ouders en kinderen dit samen kunnen vieren en beleven. Daarom is het, denk ik, voor iedereen goed om te proberen hier thuis over te praten. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn om dit bespreekbaar te maken. Je wilt je kinderen niet belasten, “ze hebben het al zo druk” of “ze hebben niet zo veel met de kerk”. Andersom denken de kinderen misschien dat vader of moeder er nog niet aan toe is of durven er niet over te beginnen. Maar de ervaring leert dat het in ieder gezin heel waardevol kan zijn om te bespreken wat er gebeurt bij een ziekenzalving en wat het met iedereen doet.

Vorig jaar hebben wij een bezinningsbijeenkomst gehouden voor de betreffende viering. Daarvoor waren zowel de ouders als hun kinderen uitgenodigd. In een kort meditatief samenzijn hebben wij stil gestaan bij zo”n specifiek moment en een ieder was in de gelegenheid hierover iets te vertellen. Tevens was dit het begin van een noveen. Iedereen kreeg een boekje mee met teksten om zich voor te bereiden op het sacrament van de ziekenzalving. Achteraf hebben mensen dat als zeer zinvol beschouwd.

Een van de kinderen schreef hierover:
Onlangs was er een bijeenkomst met de mensen die de ziekenzalving wilden ontvangen. Het was een middag om elkaar te leren kennen en om ervaringen uit te wisselen. Je merkte op die middag dat veel mensen de ziekenzalving graag wilden ontvangen om zich gesterkt te voelen. Na afloop kreeg iedereen een kaars en een gedichtenboekje mee waar ze elke dag een gedicht uit konden lezen, een soort noveen als voorbereiding op de ziekenzalving. Op de betreffende zondag werden de mensen die de ziekenzalving kregen ontvangen achterin de kerk. Zij kregen een mooie corsage opgespeld voor deze feestelijke dag. Tijdens deze mooie viering werd de ziekenzalving gegeven. Ik stond als kind achter mijn ouders en legde een hand op hun schouder, wat ik een mooie ervaring vond. Ik weet ook hoe belangrijk mijn ouders dit vonden en ik vond het prettig om hen te laten merken dat ik ook volledig achter de keuze van mijn ouders sta. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een kop koffie. Het was te horen en te zien aan iedereen dat men heel blij was en dat iedereen het gevoel had uit deze ziekenzalving een flinke dosis moed te putten.

Voor het najaar 2009 is het programma als volgt:

 • Zaterdag 10 oktober 19.00 uur: H. Bavo te Angeren
  Eucharistieviering met ziekenzalving voor de kern Huissen/Angeren
 • Vrijdag 6 november 15.00 uur in Bemmel:
  Bezinningsbijeenkomst op het sacrament van de ziekenzalving
 • Zondag 15 november 10.00 uur: O.L.V. van Zeven Smarten te Haalderen
  Eucharistieviering met ziekenzalving voor de kern Bemmel/Haalderen
 • Zaterdag 21 november 16.00 uur: St. Jozef te Gendt
  Eucharistieviering met ziekenzalving voor de kern Doornenburg/Gendt
U kunt deze data vast noteren. De komende maanden zullen de leden van de betreffende werkgroepen contact met u opnemen. U kunt zich vast opgeven bij deze werkgroepleden of via het parochiesecretariaat van De Levensbron: tel. 0481-451371 of L7secretariaat@donatusparochie.nl
Pastor Ineke van Cuijk.