Mariaviering 15 mei

Mariaviering parochieverband Overbetuwe en R.K.Parochie De Levensbron
Thema: "Maria, bron van leven"
Parochiekerk Sint Leonardus te Oosterhout
Vrijdagavond 15 mei 2009 om 19.00 uur
met medewerking van het Gelegenheidskoor Parochieverband Overbetuwe onder leiding van kerkmusicus Marcus de Haard.

Dit jaar wordt in ons Aartsbisdom extra aandacht besteed aan het op Bedevaart gaan naar Lourdes (25 april - 2 mei). De Betuwse bedevaart naar Kevelaer is een jaarlijks terug kerend gebeuren en de weg naar Banneux spreekt mensen aan. In het op bedevaart gaan kun je op een nieuwe wijze ervaren wat het wil zeggen samen met anderen je geloof en vertrouwen te vieren. Wat dit aan bemoediging schenkt om eigen verdriet en pijn te kunnen dragen en om in dankbaarheid te noemen wat we aan goedheid meemaken. Tijdens de jaarlijkse Mariaviering van het parochieverband Overbetuwe willen wij hierbij stilstaan en dit samen vieren. Niet alleen met de parochianen van het Parochieverband Overbetuwe maar ook met de parochianen van de "RK. parochie De Levensbron" (Lingewaard).In deze viering besteden wij aandacht aan de betekenis van Maria voor onze tijd.

Wij willen dat doen met muziek, liederen, teksten en gebeden, maar ook met ruimte voor stilte en momenten van rust. Een viering als opmaat voor een bedevaart naar Lourdes, Kevelaer of Banneux, of als een moment van vieren dat je dit hebt meegemaakt. Tijdens de viering zingt een Gelegenheidskoor, bestaande uit koren van het parochieverband Overbetuwe.

De Mariaviering is een initiatief van het Seniorenpastoraat maar uiteraard niet alleen bedoeld voor Senioren. Iedereen, jong en oud is van harte welkom. Nadere informatie:
Seniorenpastor John Rademakers tel.0481-481597 crademakers@hetnet.nl
Kerkmusicus Marcus de Haard tel. 0481 371630; 06 - 2007 20 60 marcusdehaard@MusicForPeople.nl