Mariavesper met de aartsbisschop Renkum

Op 16 februari a.s. in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Dorpsstraat 1 te Renkum vindt er voor het vicariaat Arnhem een Mariavesper plaats, aanvang 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.