De begraafplaats achter de kerk (2003)

Achter de kerk ligt de begraafplaats. Een plek waar veel vroegere parochianen begraven liggen. Misschien uw ouders, een broer of zus, of een kind. Met hen voelen we ons soms nog verbonden, want regelmatig zie je mensen erheen lopen met een bloemetje, en soms alleen maar om even stil te staan en je gedachten te laten gaan. Rond 1973 is het kerkhof gesloten verklaard, werd er niemand meer begraven.

Bij het nadenken over de toekomst van de parochie, hebben we ook nagedacht over de toekomst van het kerkhof. Men heeft zich geinformeerd, raad gevraagd, mogelijkheden onderzocht, alle gegevens op een rijtje gezet, om te zien wat het beste was. De conclusie was dat het misschien het beste was om deze begraafplaats in zijn geheel te ruimen. Maar dat doe je niet zomaar. De commissie, het parochiebestuur en de parochievergadering wil samen met eventuele nabestaanden, daarover in gesprek gaan, vragen beantwoorden en argumenten aangeven waarom tot deze beslissing is gekomen. Daarom moet u alvast in uw agenda noteren: maandagavond 17 maart. Dan willen we een avond daarover met u nadenken en praten. Waar dat gebeurt, moet nog vastgelegd worden. Dat komt in het volgende nummer van Gendtse Klanken.

parochiebestuur en parochievergadering