Kerkhof (2003)

Helaas moeten wij u meedelen dat van de rijksdienst voor de monumentenzorg bericht is ontvangen dat een verzoek tot aanwijzing van het kerkgebouw, de pastorie en het kerkhof als een beschermd rijksmonument in behandeling is. Verder is de zogenaamde voorbescherming van deze objecten in werking getreden. Dit houdt in dat voor iedere voorgenomen wijziging een vergunning in het kader van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd.

Voor het kerkhof betekent dit voor u dat wij verzoeken tot individuele ruiming van graven of het verwijderen van grafstenen voorlopig niet verder kunnen afwikkelen. Mocht dit te bezwaarlijk zijn voor diegenen die reeds een verzoek ingediend hebben verzoeken wij contact met ons op te nemen. Samen kunnen wij dan bekijken of het zinvol is een vergunning tot verwijdering aan te vragen.

Wij betreuren het dat het genoemde verzoek tot aanwijzing als een beschermd rijksmonument is aangevraagd, maar we zijn uiteraard verplicht ons te houden aan wettelijke bepalingen.

Theo Schouten, vice-voorzitter parochiebestuur.