Een plek om te rusten

Gemert 16 januari 2006

Geacht Parochiebestuur

De ruimingwerkzaamheden van de parochie begraafplaats H. Martinus zijn afgerond. Gaarne willen wij als gravendienst onze waardering uitspreken aan het bestuur van de Martinusparochie. Vooral aan dhr. A. Cornelissen en dhr. Wil Jansen die op een voortreffelijke wijze leiding hebben gegeven aan dit project. Ook de voorbereiding zoals de gesprekken met de nabestaanden, gemeente Lingewaard, de Eucharistieviering voorafgaande aan de ruiming en de Eucharistieviering na de ruiming met als laatste de zegening van het verzamelgraf en het monument op de algemene begraafplaats door de Zeereerwaarde heer Pastoor was een indrukwekkende gebeurtenis.

Hartelijk dank voor de fijne samenwerking.
Met vriendelijke groet,
A.C. v. Burgt & Zn. V.O.F
Gravendienst