Monument verzamelgraf

Herdenken uit dankbaarheid

Dit opschrift staat op het monument van hetverzamelgraf dat op 27 november 2005 door pastor Lammers is gezegend. Zowel in de kerkdienst, voorafgaand aan de bijeenkomst op de begraafplaats aan de Zandvoort, als op de begraafplaats waren tal van parochianen en nabestaanden van binnen en buiten de parochie aanwezig. Indrukwekkend was het moment waarop de aanwezigen, met begeleiding van vier trompetblazers van het Sebastianus Schuttersgilde "u zijt de glorie" zongen. De plechtigheid werd afgesloten met een bloemenhulde waaraan een ieder deel heeft genomen.

Vanuit diverse kanten heeft de organisatie, die voor de ruiming verantwoordelijk was, woorden van erkentelijkheid over de gang van zaken mogen ontvangen. In het bijzonder was men te spreken over de bijzondere aandacht die middels de vieringen op 11 september en 27 november aan deze unieke en emotionele gebeurtenis is besteed. Twee citaten uit brieven zijn "hartelijk dank voor het feit dat u ons regelmatig op de hoogte heb gehouden" en "ik kan er vrede mee hebben dat mijn ouders nu rusten in het verzamelgraf".

Men sprak vertrouwen en waardering uit voor het bedrijf dat gedurende drie maanden de ruiming heeft uitgevoerd. In het voorjaar worden nabestaanden via Gendtse Klanken en de regionale pers in kennis gesteld van het voornemen om, op speciaal verzoek van een parochiaan, een persoonlijk naamkaartje van een nabestaande op het verzamelgraf aan te brengen. Dit wordt geen verplichting, een ieder is vrij om hieraan deel te nemen. Het Parochiebestuur neemt hiertoe het initiatief.

Het traject van voorbereiding tot aan de afsluiting van de ruiming heeft 11 maanden geduurd. De eerste verkennende activiteiten zijn echter reeds in 2002 gestart. Erkentelijk voor de steun en medewerking zijn wij de gemeente Lingewaard en het aartsbisdom Utrecht. Begrafenisondernemer Wil Janssen heeft, als vrijwilliger, zijn adviezen en medewerking aan het traject gegeven. Een parochiële werkgroep heeft het werk, vanuit haar pastorale betrokkenheid, op de voet gevolgd en de kerk diensten verzorgd.

Namens de stuurgroep Martinus Mark, allen vrijwilligers, wensen wij u fijne feestdagen en een goed, gezond en uitdagend 2006 toe.
De voorzitter A.H.B.Cornelissen.