Een nieuwe plek om te rusten

Afsluiting ruimingwerkzaamheden begraafplaats.
De ruimingwerkzaamheden zijn in de maand november door de firma van der Burgt afgerond. Dit betekent dat de stoffelijke resten naar het verzamelgraf naar de begraafplaats aan de Zandvoort zijn overgebracht. De oude begraafplaats blijft, tot aan het moment dat het nieuwe dorpsplan gereed is, onbenut.

Het parochiebestuur is intens in overleg met de gemeente om haar visie, verwoordt in Martinus Mark, af te stemmen en in te passen in de gemeentelijke dorpenvisie. En zoals is te voorzien zal van beide partijen de nodige souplesse en creativiteit worden gevraagd om tot een voor beide partijen aanvaardbare invulling te komen. Mocht het samen niet lukken dan is het parochiebestuur in staat haar eigen plan voor de toekomst te gaan ontwikkelen.

Hierbij staat voorop dat we tot in lengte van jaren kerk willen blijven in onze mooie parochie gemeenschap. Bovendien willen we werk- en vergaderruimtes maken voor de ruim 420 vrijwilligers die binnen onze kerk actief zijn. We willen een nieuwe kerkruimte maken die meer afgestemd is op de actualiteit van de huidige diensten en gerelateerd aan het verminderde aantal bezoekers aan de diverse diensten. Daarbij komt het gegeven dat we betaalbare ruimtes willen maken die moeten voldoen aan de eisen die een hedendaagse kerkorganisatie, de brandveiligheid en arbowetgeving stelt. We willen geen geld uitgeven aan onderhoud en energie verbruik aan een veel te groot kerkgebouw. Binnen het huidige gebouwen complex zijn het mortuarium, de vergader- en overige werkruimtes verouderd en vragen veel aan verbruik van gas en elektriciteit.

Op zondag 27 november, na de dienst van 10.00 uur, is om 11.30 uur een plechtigheid voorzien bij het verzamelgraf op de begraafplaats aan de Zandvoort. De gedenkplaat die op het verzamelgraf is aangebracht is geschonken door begrafenis- en crematieonderneming Janssen en Steenhouwerij Mondimar.

Op dit moment wordt het idee van een van onze parochianen uitgewerkt om bij het verzamelgraf de nabestaanden de gelegenheid te bieden de naam van een overledene zichtbaar te maken. Wij overwegen hierbij om op een steen over andersoortig voorwerp, op initiatief een aanvraag van de nabestaanden, een gedachte plaatje met de naam van de overledene te laten aan brengen. Begin 2006 komen we op dit onderwerp terug.

U bent allen uitgenodigd bij deze plechtigheid op de begraafplaats aan de Zandvoort.

De voorzitter van de stuurgroep Martinus Mark