Weekend 10 en 11 september

U hebt er al wel iets over gehoord.

Op zaterdag om 19.00 uur openen we officieel het werkjaar 2005 – 2006. We doen dat met een viering voor groot en klein, waarin de zang verzorgd wordt door het Jeugdkoor. Dat brengt ons met zijn enthousiasme in de goede sfeer. De voorgangers van onze parochie (zij die geen pastor zijn, maar wel in weekendvieringen voorgaan) hebben de leiding. Natuurlijk is het daarna koffiedrinken achter in de kerk, met limonade voor de jongeren.

Aansluitend zijn de vrijwilligers van onze parochie uitgenodigd voor een hapje en een drankje op en rond de pastorie. Zo”n vrijwilligersavond zorgt voor de nodige energie voor het komend jaar. Bovendien kan men eens met iemand uit een andere groep praten over elkaars werk in de parochie.

Op zondag om 10.00 uur staat de ruiming van het kerkhof centraal. Er is veel over geschreven en veel over gecorrespondeerd. En nog meer over gepraat. De commissie die dit heeft begeleid, heeft veel zorg en moeite eraan besteed om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk zijn ook zij niet volmaakt, maar ze hebben alles zo goed mogelijk geregeld. In de kerk is er op die zondag een viering waarin we stilstaan bij die ruiming. Niet om te discussiëren, maar om stil te staan bij al die mensen die er begraven waren en die iets (of heel veel) voor ons betekend hebben. Daarmee verdwijnen ze niet uit onze gedachten en gebeden. Iemand schreef: “Je bent pas echt dood, als er niemand meer is die aan je denkt.”