Ruiming begraafplaats (2005)

Kennisgeving
De parochiebestuur heeft van de gemeente Lingewaard verlof gekregen voor het ruimen van de begraafplaats aan de Nijmeegsestraat 2 te Gendt. Voor deze ruiming geldt een speciaal protocol in de vorm van het geven van toestemming onder de titel VERLOF. Dit betekent dat wij tezamen met de gravendienst A.C.van der Burgt & Zn V.O.F. uit het Brabantse Gemert de ruimingprocedure met de gemeente tot in detail gaan uitwerken. De gravendienst van der Burgt zorgt voor de praktische ruiming. Deze ruiming geschiedt onder strenge voorschriften en kan 4 tot 6 weken gaan duren. Bij de gemeente hebben we toestemming gevraagd voor het inrichten van een verzamelgraf op de begraafplaats aan de Zandvoort.

Herbegraven
Een aantal nabestaanden hebben het bestuur gevraagd hun overledenen te mogen herbegraven aan de Zandvoort. Met hen worden hieromtrent specifieke afspraken gemaakt. Begrafenisondernemer Wil Jansen voert hierbij de regie en hij is gebonden zijn aan de regels die binnen onze gemeente gelden voor herbegraven. De kosten voor het herbegraven worden geraamd op 2000 tot 2500 euro. Deze prijs is gebaseerd op een individuele herbegrafenis zonder of (exclusief) de kosten voor het overbrengen van het monument (is grafsteen) naar de begraafplaats Zandvoort. Tot uiterlijk 1 juli 2005 kunt u bij het parochiesecretariaat schriftelijk kenbaar maken of u een overledene wilt herbegraven. Dit geldt niet voor degene die zich reeds hebben aangemeld.

Grafmonument
Wettelijk is vastgelegd dat de alle objecten die op de oude begraafplaats zichtbaar/aanwezig zijn eigendom zijn van de Martinus parochie. Binnen het bestuur zijn rond de 25 aanvragen binnengekomen om grafmonumenten te mogen verwerven resp. te mogen weghalen. Het bestuur zal eenieder, die zich hiervoor heeft aangemeld, persoonlijk benaderen zodat er in gemeen overleg afspraken over de overdracht gemaakt kunnen worden. Noodzakelijk hiervoor is de brede instemming van de betreffende familie. Ook hiervoor geldt dat u zich tot 1 juli 2005 schriftelijk kunt melden bij het parochiesecretariaat. Aan deze overdracht zijn geen kosten verbonden. Dit melden geldt niet voor degene die zich reeds hebben laten inschrijven.

Voorlichting
Het parochiebestuur heeft de fa. Van der Burgt bereid gevonden om, na een dienst op een zondag, de parochianen te informeren over hun ervaring en werkwijze. Hierbij kunnen alle vragen worden gesteld die er bij u leven.

Pastorale begeleiding
Een werkgroep werkt nog aan de pastorale ceremonie die voor de aanvang van ruimingwerkzaamheden aan de Nijmeegsestraat zal plaats vinden. Ook voor de sluiting van het verzamelgraf aan de Zandvoort zal een speciale ceremonie plaats gaan vinden. Via de Gendtse Klanken wordt u hierover nader geïnformeerd. Indien er vragen bij u leven kunt u deze schriftelijk indienen bij ons parochie secretariaat of u zich hier telefonisch aanmelden waarop u in beide gevallen wordt teruggebeld door ondergetekende.

Tot slot
We zijn ons er van bewust dat de ruiming van de oude begraafplaats bij u persoonlijke gevoelens en emoties teweeg gaan brengen. Daarom hebben wij gekozen voor een zorgvuldige aanpak en hebben ons verzekerd van een partner die veel ervaring heeft bij het ruimen van begraafplaatsen. Met de gemeente Lingewaard en Het Gelderse Genootschap zijn wij in gesprek over het inrichten van een gedenkplaats.

Zoals bij u bekend verkeerde de begraafplaats in erbarmelijk slechte toestand, was gevaarlijk en was in ruim 30 jaar niet meer gebruikt. Dat de bijzondere begraafplaats aan de Nijmeegsestraat toentertijd gesloten is gaan worden is een overeenkomst geweest tussen de besturen van R.K.Kerk en gemeente Gendt in de jaren 1968 tot 1973.

De voorzitter van de Stuurgroep Martinus Mark
A.H.B.Cornelissen.