Ruiming begraafplaats (2005)

In december 2004 is de werkgroep ruiming begraafplaats voor het eerst bijeen geweest. Hun eerste opdracht is het maken van een trajectplan waarbij naast de organisatorische aspecten de pastorale kant worden uitgewerkt.

Bij de gemeente Lingewaard is het verzoek tot ruiming van de oude begraafplaats bij de kerk, die in meer dan 30 jaar niet meer gebruikt is, ingediend. De algemene situatie van deze begraafplaats is zeer slecht en kan niet langer worden gehandhaafd. De Oorlogsgravenstichting hebben wij toestemming gegeven tot het overbrengen van de laatste drie oorlogsgraven naar hun begraafplaats in Loenen.

Wettelijk is vastgelegd dat alle aanwezige objecten op de oude begraafplaats eigendom zijn van de Martinusparochie. In bijeenkomsten die in de herfst van 2002 gehouden zijn en waarbij vele parochianen aanwezig waren, hebben een aantal nabestaanden te kennen gegeven dat zij hun dierbaren willen herbegraven op de begraafplaats in de Zandvoort. Begrafenisondernemer Wil Jansen maakt hierover detailafspraken met de aanvragers en handelt hierbij overeenkomstig de regels die hiervoor gesteld zijn door de gemeente Lingewaard.

Voordat tot de definitieve ruiming zal worden overgegaan wordt met alle parochianen hierover nog gecommuniceerd. Tussentijdse vragen kunt u aanreiken op het parochiesecretariaat waarbij het onze inzet is deze vragen persoonlijk te beantwoorden. Zodra de toestemming tot ruiming van de gemeente Lingewaard is ontvangen informeren wij u hierover. Tevens gaan we u dan informeren over de te volgen procedure resp. over de wijze waarop u in de voorbereiding tot de ruiming wordt betrokken.

De voorzitter van de stuurgroep Martinus Mark,
A.H.B.Cornelissen.