Bijpraten over Martinus Mark

Het parochiebestuur en de stuurgroep Martinus Mark nodigt u van harte uit om op 16 mei as. na de dienst van 10.00 uur onze gast te willen zijn in de parochie kerk alwaar wij u dan informeren over de stand van zaken van het Martinus Mark plan waarin de nieuwe kerk en het kulturhus centraal zullen staan.

Wij gaan u informeren over hetgeen wij de wethouders van Dalen, Joosten en Jansen van de gemeente Lingewaard, vergezeld van hun beleidsambtenaren, aan plannen hebben aangeboden en hebben toegelicht. Deze plannen hebben we alle raadsfracties van de gemeente Lingewaard en een aantal kerkelijke en Gendtse verenigingen en organisaties aangeboden.

Deze plannen zijn een verdere uitwerking en verdieping van hetgeen wij u op maart 2003 hebben gepresenteerd en van de publicaties die regelmatig in Gendtse Klanken zijn verschenen.

U bent van harte uitgenodigd op deze ontmoeting waarop wederom, onder het genot van een kop koffie, alle ruimte zal zijn om u mening naar voren te brengen.

Tot ziens op 16 mei aanstaande,
Stuurgroep Martinus Mark Lex Cornelissen.