Ruimte behoefte voor de komende 50 jaar

Ga daar maar eens aanstaan: wat hebben we de komende 50 jaar nodig? Nou ja, niet bang zijn, de kans is klein dat u me over 50 jaar zegt: je had het mis! Begin maar met het gebruikelijke trucje: 20 jaar vooruitkijken en voor de volgende 30 jaar: de ruimten moeten eenvoudig en goedkoop te vergroten of te verkleinen zijn. Dat probleem is vast doorgeschoven naar de architect.

Het aantal parochianen zal licht afnemen. Mogelijk toestaan van meer woningbouw in buitengebieden of in de vorm van een nieuwe wijk, zal niet leiden tot een sterke toename van het aantal kerkbezoekende parochianen. Het kerkbezoek in de weekeinden zal nog licht dalen, 10 tot 25% over de komende 20 jaar. Ontwikkelingen zullen eerder gaan naar meer vieringen en andere dan Eucharistie of Woord en Communie vieringen voor een beperktere groep dan deelname van een groot aantal parochianen aan 1 Eucharistie viering op zondag.

De deelname aan de initiatie sacramenten, Doopsel, Eerste Communie en Vormsel, blijft op een relatief hoog percentage van de daarvoor in aanmerking komende kinderen, al zal het dalen zeker wat het vormsel betreft. Het aanbod aan catechese activiteiten hieromheen, zal toenemen. Aanbod van catechese en pastorale activiteiten voor jongeren (> 12 jaar), volwassenen en ouderen zal toenemen. Het aantal deelnemers per activiteit zal echter beperkt zijn. Het aantal uitvaarten zal geleidelijk aan stijgen van gemiddeld 50 nu tot 65 over 20 jaar. Voor veel van de uitvaarten zal ook een avondwake gehouden worden. Een gering percentage van alle vieringen zal meer dan 150 deelnemers trekken. Het aantal diaconale activiteiten (rond ziekte, rouwverwerking en maatschappelijke problemen) zal toenemen en gevarieerder worden, het aantal deelnemers per activiteit zal beperkt zijn.

Het aantal vrijwilligers, dat lang verbonden is aan (een opeenvolging van) werkgroepen zal dalen, maar er komen meer vrijwilligers die aan kortlopende projecten medewerking verlenen. Het aantal geschoolde vrijwilligers en de behoefte aan beperkte werkplekken voor hen, zal toenemen. Pastores zullen in een regionaal team werkzaam zijn en minder in het parochiecentrum verblijven.

Uit bovenstaande overwegingen volgt voor de liturgische ruimten:

  • Kerkruimte: 200 zitplaatsen, ruimte voor 30 koorleden
  • Geschikt voor alle vieringen (ook doop, avondwake, etc.)
  • Voor speciale vieringen uitbreidbaar tot 250 zitplaatsen door bijplaatsen van stoelen en/of te openen wand naar andere ruimten
  • Stiltecentrum / Mariakapel; Sacristie en opslagruimte

Gewenste ruimten parochiecentrum:

  • 2 werk/ontvangst ruimten pastores/geschoolde vrijwilligers
  • 1 werkkamer secretariaat; bibliotheek/archief en opslagruimte
  • 1 zaal voor 40 personen, te delen in 2 ruimten voor 20 personen
  • 2 ruimten voor 10 personen
  • Toiletgroep, keukengroep en garderobe (goed bereikbaar vanuit liturgische ruimte)

Een mortuarium en eventuele woonruimte voor een priester zijn buiten beschouwing gelaten.

Uiteraard komt deze eerste schatting voor verbetering in aanmerking, gaarne uw opmerkingen

Theo Schouten, vice-voorzitter