Bomvol

Het Gilde speelt het liefst voor een bomvolle kerk, lazen we in de vorige Gendtse Klanken. Ook onze koren zien het liefst een bomvolle kerk luisteren en meezingen. Ook de collectanten gaan het liefst rond in een bomvolle kerk en de lezingen en preken zijn het waard door een bomvolle kerk gehoord te worden. Bij de viering waarin de eerste communicantjes zich aan de parochie voorstelden, zag ik dat bij binnenkomst de ouders met hun kinderen vooraan gingen zitten. Het werd daar vooraan in het middenschip bomvol. Het werd een gezellige en goede viering.

De doopvieringen en avondwakes die in de dagkapel gehouden worden, zijn vaak al bomvol. De voorgestelde kleine aanpassingen van de dagkapel zullen het geschikter maken voor meer activiteiten. En, niet onbelangrijk, tegen lagere kosten dan activiteiten in de te grote kerk. We denken nu ook na over kleine, goedkope aanpassingen van het middenschip. Niet om u van uw geliefde plaats te jagen. Maar wel om het aantrekkelijker te maken om in het eerste gedeelte te gaan zitten. Dan wordt het daar bomvol.

De aanpassingen moeten goedkoop zijn omdat het waarschijnlijk maar voor een beperkt aantal jaren zal zijn Een grote verbouwing van ons kerkgebouw komt onafwendbaar in zicht, al leert de ervaring van andere parochies dat het vaak veel langer duurt dan men eerst dacht.

Heeft u ideeën over wenselijke aanpassingen of kunt u meewerken aan de planning of uitvoering ervan? Meldt u zich dan aan bij:

Theo Schouten of een van de pastores