Ons toekomstig kerkgebouw

Onze plannen voor de toekomst van ons kerkgebouw hebben heel wat tongen losgemaakt. Dat is goed, het toont aan dat velen op een of andere wijze betrokken zijn bij onze parochie. Samen vormen we een geloofsgemeenschap en wat we aan materiele middelen hebben, is van ons allen. Iedereen is dan ook welkom om bij te dragen aan het proces dat zal leiden tot betere ruimten voor onze parochie.

Tot nu toe hebben we al besloten dat onze huidige ruimten niet voldoen en hoe groot onze toekomstige ruimten ongeveer moeten zijn. Daar zijn veel reacties op gekomen. Op een enkele na bevatten die een korte instemming met de besluiten gevolgd door suggesties over de inrichting van de ruimten. Zoals geen banken maar stoelen, rond het altaar zitten of bepaalde beelden en kunstvoorwerpen wel of niet meenemen. Ook veel vragen en suggesties over hoe om te gaan met dagen dat er veel mensen naar de kerk komen zoals bij kerstmis. Wij hopen dat flink wat mensen die gereageerd hebben, in de commissies zullen gaan zitten die zich later buigen over de inrichting en het gebruik bij hoogtijdagen van onze nieuwe ruimten.

Verder is de gebouwen en terreinen commissie samen met het bisdom tot de conclusie gekomen dat verbouw van ons huidig kerkgebouw geen goede oplossing zal bieden. Helaas is in het artikel in de Gelderlander hierover een foutje geslopen. De kosten voor renovatie bedragen geen half miljoen maar anderhalf miljoen euro. Daarboven op komen nog de kosten om de ruimten geschikt te maken voor de toekomst, een verbouw die we ook om bouwkundige en architectonische redenen niet haalbaar vonden.

Ook over de conclusie van de commissie hebben we veel reacties gehad. Een aantal met een andere inschatting van de architectonische waarde van onze kerk, een aantal ook met instemming, vaak wijzend op betere gebruiksmogelijkheden van een nieuw gebouw.

De conclusie van de commissie is alleen bruikbaar als je kunt aantonen dat nieuwbouw wel haalbaar is. Dat onderzoekt de commissie nu. Uiteraard wordt daarbij de mogelijkheid bekeken om bepaalde gedeelten van de bestaande kerk, zoals de grote toren, te laten staan en in te passen. Na een conclusie van de commissie over nieuwbouw kan de grote discussie over verbouw of nieuwbouw pas echt losbarsten. Daar zullen we u voldoende mogelijkheden toe bieden.

Theo Schouten, vice-voorzitter