Onze toekomstige kerk onderdeel van het Kulturhus?

Schets van nieuw kulturhusIn de december uitgave van Gendtse Klanken heeft de vice-voorzitter u informatie gegeven over de activiteiten die door een liturgische werkgroep worden uitgevoerd met als doel te komen tot de inrichting van de toekomstige kerkzaal. Deze kerkzaal gaat mogelijk deel uit maken van een gebouwencomplex waarin de sacristie, het mortuarium, vergaderruimtes, stencil- en archief ruimte, secretariaat en receptie en de werkkamer voor de pastor zijn ondergebracht.

Hiervoor zijn tal van scenario's ter tafel geweest en het meest aansprekende scenario was dat van het Kulturhus waarbinnen, naast de ruimtes die wij als kerkgemeenschap gaan gebruiken, ook ruimtes beschikbaar komen voor de bibliotheek en voor de zorg, sociale, culturele en welzijnsactiviteiten. Hierbij wordt ruimte gemaakt voor het elkaar kunnen ontmoeten. Dit ontmoeten zou dan plaats gaan vinden in een zogenaamd Atrium (= binnenplein voorzien van bogen en van boven voorzien van glas). Het huidige middenschip zou een riante mogelijkheid bieden voor dit Atrium. Hierop aansluitend wordt de mogelijkheid bezien voor het bouwen van de nieuwe kerkzaal.

Deze aanpak houdt dan tevens in dat de mogelijkheid bestaat om de kerktoren, de hoofdingang met de klokkenstoel en de Mariakapel te behouden. Door de ruimtelijke concentratie van de activiteiten op het gebied van zorg, kultuur en welzijn met het kerkelijke, door middel van de te kiezen Kulturhus opzet, ontstaat de mogelijkheid dat wij onze 400 vrijwilligers qua accommodatie beter kunnen bedienen en zij in staat zijn de werkzaamheden op het gebied van liturgie, catechese, diaconie, organisatie en opbouw beter tot hun recht te laten kamen.

Omtrent de definitieve ontwikkeling van dit Kulturhus met name qua inhoud en plaats, zijn we met de gemeente Lingewaard in gesprek. Deze gesprekken zijn belangrijk daar alle toekomstige plannen ondergebracht moeten gaan worden in gemeentelijk struktuurnota's die op het gebied van ruimtelijke ordening en welzijn opgesteld gaan worden. In deze struktuurnota's zal dan ook de plaats voor de woningbouw worden aangewezen.

Al deze activiteiten zijn erop gericht om in Gendt te blijven kerken al zal de vorm en plaats waarin dit in de toekomst plaats gaat vinden verschillen ten opzichte van de huidige opzet en inrichting.

De voorzitter van de stuurgroep Martinus Mark,
A.H.B. Cornelissen