Commentaar op “Commentaar” de Gelderlander 1 april

Misschien is dit Commentaar als een 1 april grap bedoeld?

We kunnen ons tenminste niet voorstellen dat het serieus bedoeld is. Daarvoor liggen de feiten anders. Als de commentator parochiaan van de Martinusparochie te Gendt zou zijn, als hij geabonneerd zou zijn op Gendtse Klanken of op onze WWW pagina zou kijken, dan zou hij (of zij misschien) reeds lang op de hoogte zijn geweest van het feit dat er nagedacht wordt over de toekomst van het kerkgebouw. Meerdere malen is daarover de laatste jaren geschreven en verantwoording afgelegd aan iedereen die hiervoor belangstelling had, zodat hij/zij zich nader had kunnen informeren en kunnen meepraten en meedenken als hij/zij dat wilde.

De afgelopen jaren zijn vooral gebruikt om onszelf te informeren en voorgelicht te worden over alle mogelijkheden: renovatie, verbouw, gebruik, sloop. Want wil je parochianen goed voorlichten, dan moet je als bestuur beslagen ten ijs komen, weten waar je het over hebt, en alle mogelijkheden onderzocht hebben. Daarover zijn gesprekken gevoerd met dekenaat en bisdom, en ook met de burgerlijke gemeente Lingewaard. Ook een gesprek met de Historische Kring Gendt is daar een onderdeel van geweest. Deskundigen zijn geraadpleegd over de financiële mogelijkheden en haalbaarheid binnen de parochie.

Samen met al deze mensen, moest het bestuur wel tot de conclusie komen dat de geloofsgemeenschap van Gendt niet verder kon met dit kerkgebouw. De toekomstige gelovige gemeenschap vraagt een ander gebouw met betere mogelijkheden (zie het verslag van de bijeenkomst van 30 maart). Ook financieel is het niet mogelijk om in de toekomst het huidige gebouwen complex in goede staat te houden.

Over deze gang van zaken is op 30 maart j.l een bijeenkomst voor de parochianen gehouden om hen verslag te doen van de afgelegde weg, en van de conclusie die daaruit voor de toekomst getrokken moest worden. Nu, want nu waren we in staat om verantwoording af te leggen en op alle mogelijke vragen te antwoorden.

Ook kon al een beetje naar de toekomst gekeken worden. Daarover is met bisdom en gemeente gesproken. En daar is de commentator doof voor geweest, hij heeft in elk geval iets verkeerd verstaan, want het idee om Leemhof, Providentia en bibliotheek (en mogelijk ook woningbouw) op te nemen in één groot plan (Kulturhus) komt uit de gedachtekoker van het parochiebestuur. Hierover wordt de komende tijd verder nagedacht.

Tot zover zijn we gekomen. Met alle mogelijke instanties, groeperingen en individuele inwoners en parochianen zal verder overlegd worden. En daarover zal, zoals tot nu toe, informatie gegeven worden via Gendtse Klanken. En iedereen die mee wil denken, is van harte welkom. Iedereen die met goede en haalbare ideeën komt mag meedoen. We hebben niets te verbergen, integendeel. Het gerucht, als zou de projectontwikkelaar al bekend zijn, is je reinste fantasie.

Denkt en leeft u mee? Een telefoontje naar het parochiesecretariaat is voldoende om ons te activeren.