Martinus Mark bijeenkomst

Na de grote belangstelling voor de bijeenkomst over het kerkhof, viel ons de belangstelling voor de bijeenkomst over Martinus Mark wat tegen. Maar, misschien wel een teken dat u vindt dat u al voldoende op de hoogte bent. Via artikelen in Gendtse Klanken houden wij u immers voortdurend op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen rond Martinus Mark en de toekomst van onze parochie. Maar het aantal bladzijden is beperkt en goede foto”s zijn niet mogelijk. Op de bijeenkomst konden we op alle details ingaan en ook foto”s laten zien. We hebben ook een aparte folder rondgedeeld, exemplaren daarvan zijn nog beschikbaar. Alle informatie zal ook op http://home.hetnet.nl/~par-gendt gezet worden. Ik wil er hier enige punten uithalen.

Tussen 1996 en 2001 hebben we gemiddeld een tekort gehad van € 34.000,-. Dit hebben we betaald uit onze reserves, die eind 2001 gedaald waren tot € 237.087,-. De bijdragen van de parochianen via kerkbalans, collecten, gebedsintenties en tarieven zijn in die periode ook flink verminderd. Rekening houdend met de inflatie is de waarde ervan gezakt met 20%. Als we zo door gaan dan kunnen we in 2007 de deur sluiten. We steken teveel geld in niet gebruikte en ongeschikte ruimten en te weinig in ondersteuning van onze activiteiten.

Er gebeurt namelijk in onze parochie veel meer dan vroeger. Vroeger waren er 3 priesters, 1 koster en 1 koor die de werkzaamheden deden. Tegenwoordig hebben we meer dan 300 vrijwilligers en 4 koren, die doen het werk van 30 tot 40 mensen met een volledige baan. Samen met ons gezamenlijk team van pastores, wordt er meer dan 5 keer zoveel gedaan dan vroeger. Enorm veel activiteiten zowel in liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw. Dat is ook nodig in onze geïndividualiseerde maatschappij, mensen komen niet meer in grote aantallen op een activiteit af , maar kiezen bewust voor iets waar ze interesse in hebben. Al onze kleinschalige en doelgroep gerichte activiteiten en de vrijwilligers die dit mogelijk maken, verdienen een betere ondersteuning. Ze doen dit zonder financiële beloning, pro Deo, maar hebben wel materiaal en opleidingen nodig om hun werk goed en met plezier te kunnen doen.

De tijd is nu voorbij dat we in de kerk gaan zitten, om ons heen kijken en zeggen: “er zijn minder mensen dan vroeger”. We treden nu naar buiten en met veel nieuwe, moderne en kleinschalige activiteiten bereiken we de mensen om ons heen. Want er is veel behoefte aan bezinning, geborgenheid, steun, aandacht, waarden, normen en geloof, maar wel op een andere wijze dan vroeger.

Theo Schouten, vice-voorzitter