Martinus Mark, bijeenkomst voor vrijwilligers.

Aan alle vrijwilligers van onze parochie
Beste mensen.
U hebt allemaal al het een en ander gehoord over de nieuwbouwplannen voor onze kerk. U hebt ook hopelijk begrepen dat er nog niets vaststaat en dat er nog heel veel nagedacht moet worden. Daarom wil het Parochiebestuur jullie uitnodigen voor een bijeenkomst op 4 Juni, om 20.00 uur in de kerk, om samen na te denken.

De inbreng van jullie, vrijwilligers is van groot belang, omdat jullie dagelijks of wekelijks in de uitvoering van het werk bezig zijn en jullie als zodanig dus het meest te maken hebben met de gebouwen. Juist vanuit de praktijk wil het bestuur graag ideeën en suggesties hebben voor de verdere invulling van onze toekomst. Het bestuur wil dit ook graag toelichten, waarom ze denkt dat het Martinus Mark plan niet alleen belangrijk is voor onze parochie, maar tevens voor de gehele Gendtse gemeenschap.

We vinden het fijn, als u zoveel mogelijk allemaal komt. Dan kunnen we samen werken aan de opbouw van onze parochie.

Met vriendelijke groeten.
Namens het Parochiebestuur, Theo Schouten