Pastorie in de verhuur

Regelmatig houden wij U op de hoogte van allerlei ontwikkelingen in onze parochie. Zo ook nu.

Zoals U weet is onze pastorie, sinds het vertrek van pastor Lammers niet meer bewoond, behalve door een tijdelijke toezichthouder. In de toekomst zal hier ook geen pastor meer komen te wonen, zoveel is intussen wel duidelijk geworden. Daarom hebben wij gezocht naar de mogelijkheden van verhuur van onze pastorie.

Natuurlijk maken op dit moment veel vrijwilligersgroepen gebruik van de ruimten in de pastorie en is er ook het parochiesecretariaat gevestigd. U kent ook de financiële situatie van onze parochie en U weet dus ook dat het goed zou zijn als er wat geld in het laatje komt, in plaats van dat het er alleen maar uit gaat. De pastorie verhuren in zijn geheel schept hiervoor misschien mogelijkheden. Wij zijn dan ook op zoek gegaan naar een goede huurder en op dit moment zijn er onderhandelingen in een ver gevorderd stadium. Er moeten natuurlijk tal van zaken voor geregeld worden en daar moeten we op wachten voordat we definitief concrete mededelingen kunnen doen.

Als alles loopt volgens onze verwachtingen kunnen de onderhandelingen tamelijk snel afgerond worden en dan hoort U natuurlijk meer van ons. Voor alle vrijwilligers, waar wij zo trots op zijn en waar we ook niet buiten kunnen; natuurlijk blijven er ruimtes om het werk voort te zetten en anders creëren we nieuwe ruimtes buiten de pastorie. Ook daarover zijn we aan het onderhandelen.

Intussen zal ons jongerenkoor Remember vast de handen uit de mouwen gaan steken om de muren in het kleine zaaltje naast de kerk een fris kleurtje te geven en zullen andere vrijwilligers het houtwerk voorzien van een frisse nieuwe kleur. Het oude meubilair zal vervangen worden voor betere tafels en stoelen die nu nog in de pastorie staan, zodat het geheel weer wat gezelliger uit gaat zien en dus beter bruikbaar is.

U ziet dus wel, we blijven actief in onze parochie, volop in beweging om op een goede manier bezig te kunnen zijn en blijven met elkaar en met het verhaal van die man uit Nazareth. In het volgende nummer van Gendtse Klanken hoort U beslist meer van ons!

De bestuurscommissie