Martinus Mark, herfst 2008

Op 22 september 2008 hebben we onze stedenbouwkundige visie aan het college van B.& W van de gemeente Lingewaard aangeboden. Een week later hebben alle raadsfracties deze visie ontvangen. Deze bouwkundige visie is met medewerking van het stedenbouwkundig bureau Pouderoyen uit Nijmegen en met Rabo-Bouwfonds Vastgoed tot stand gekomen. Van de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hebben we tevens goede ondersteuning gekregen. Hiermede hebben wij gedaan hetgeen in de dorpvisie Gendt is vastgelegd.

In grote lijnen komt deze schets er op neer dat de oude begraafplaats groen blijft en de gemeente de gelegenheid wordt geboden hier een prachtig park aan te leggen.

De gevelpartij van de huidige kerk met name de toren, de klokkenstoel en Mariakapel blijven gehandhaafd. Het huidige middenschip, priesterkoor en mortuarium gaan plaats maken voor een nieuwe kerkzaal en mortuarium plus aula. Deze aula gaat multifunctioneel met de kerkzaal ingericht worden. Naast de aula wordt het mortuarium voorzien van alle ruimtes die noodzakelijk zijn voor een eerbiedwaardige behandeling van onze een overledenen. Bovendien wordt voorzien in werk- en vergaderruimtes voor ons vrijwilligers corps.

Op 20 oktober hebben wij het architectenhuis KOKON uit Den Haag uit 4 architecten huizen gekozen om mee verder te gaan. Zij hebben een mooi architectonisch ontwerp/visie neergelegd voor de nieuwe kerk met mortuarium en aula omzoomd door appartementen. Tevens wordt woningbouw voorzien aan de dorpstraat en aan de buitenzijde van de oude begraafplaats. Wij gaan betaalbare woningen voor starters en voor huur en koop realiseren. Deze woningen moeten er voor zorgen dat de financiering voor de bouw van de nieuwe kerk met mortuarium gaat slagen.

Het ligt in ons voornemen de pastorie te handhaven. Op dit moment zijn we in gesprek om hiervan een hospice te maken. Ook andere alternatieven liggen in het verschiet.

Wij zijn in gesprek met het bestuur van onze gemeente en zodra zij ons het groene licht voor deze stedenbouwkundige fase hebben gegeven nodigen wij onze parochianen en overige betrokkenen uit om met ons te discussiëren over de uiteindelijke invulling. Hierbij zal ook de architect aanwezig zijn. Hij gaat dan alle ideeën en suggesties wegen om uiteindelijk tot een finale architectonische structuur voor het gehele plan te komen

De stuurgroep Martinus Mark is te samen met het aartsbisdom Utrecht en het oude en nieuwe parochiebestuur vanaf 2004 onderweg om de nieuwe opzet voor mekaar te krijgen. Zij spreken de wens uit 2009 het jaar gaat worden waarin het praten wordt vervangen door DOEN.

De voorzitter van de stuurgroep Martinus Mark,
Lex Cornelissen.