Richting nieuwe kerkzaal

De stuurgroep Liturgie is begonnen met een onderzoek naar liturgische en pastorale wensen voor de nieuwe kerkzaal. Met het woord “kerkzaal” duiden we de ruimte aan waar de parochiële vieringen gehouden worden. Dat is duidelijker dan het woord “kerk” dat zowel een gebouw als een organisatie kan aanduiden. Ook duidelijker dan “kerkgebouw” waarin naast de kerkzaal ook andere ruimten kunnen liggen, zoals een sacristie, een ontmoetingsruimte bij de ingang, aparte kapellen, opslagruimten, etc. Zaal heeft hier niet de betekenis van “een zaaltje”, maar een betekenis zoals we dat bijvoorbeeld in de Ridderzaal terugvinden. Toen dat gebouwd werd was dat de mooiste en grootste overdekte ruimte in Den Haag.

We gaan onze wensen bekijken vanuit een aantal invalshoeken. Wat betekent eigenlijk liturgie of vieren, hoe is het huidig kerkelijk denken daarover? Wat zijn de ontwikkelingen daarin sinds de bouw van onze huidige kerk? Hebben we hier een eigen wijze van vieren? (Om hier wat van te kunnen zeggen moet je eigenlijk veel bij vieringen van andere parochies geweest zijn.) Zitten daar dingen bij die passen bij onze eigen identiteit, die we graag willen behouden? Hoe zouden we lokale omstandigheden, zoals een grote ontmoetingsruimte, goed op vernieuwende wijze kunnen gebruiken? Welke voorbeelden van kerkzalen zijn er die heel anders ingericht zijn dan onze huidige kerkzaal? Welke ontwikkelingen kun je voorzien voor de komende 50 jaar, want zolang zal de kerkzaal wel mee moeten?

In het begin is dit nogal abstract, veel documenten en papieren doorwerken en met elkaar bespreken. Langzamerhand zal het wat concreter worden, met schetsjes, tekeningen of foto”s hoe onze kerkzaal er uit zou kunnen zien of net niet. Dan komen er momenten dat je een basis hebt om te bespreken met een grotere kring van belangstellenden, zowel vrijwilligers als parochianen. Wij blijven u op de hoogte houden.

Theo Schouten, vice-voorzitter parochiebestuur.