Martinus Mark in onze Enquête

Een kleine 70% van de invullers van onze enquête geeft aan Martinus Mark te kennen. De toekomst van onze gebouwen is dus een onderwerp dat bij u leeft. Onder vrijwilligers en kerkbetrokkenen is de bekendheid hoger. Bij de 12% die aangaf zich niet bij de kerk betrokken te voelen, is de bekendheid nog altijd 40%.

Bijna 75% gaf een mening over onze plannen. Een derde daarvan vindt ze goed: “prima, dat gaat de goede kant op!” of “ze zullen het wel goed bekeken hebben”. Een derde begrijpt dat er wat gebeuren moet, maar vraagt zich af of het anders kan. Twee negende verzucht: moet dat wel, al die veranderingen?. De laatste een negende vindt wat anders.

Leeftijd, geslacht, zich bij de kerk betrokken voelen of vrijwilligers werk doen, dat alles heeft weinig invloed op de mening die men over Martinus Mark heeft. Behalve dat ouderen zich toch wat vaker afvragen of al die veranderingen wel moeten.

Onze informatie voorziening krijgt een magere 6,5, dat kan en moet beter, daar werken we nu hard aan. Vooral mannen hebben behoefte aan meer informatie.

De doelstellingen van onze parochie zijn niet veranderd: het Evangelie verkondigen en samen ons geloof beleven. Maar de wereld om ons heen is de laatste 50 jaar veranderd: toen 4000 personen in de weekeinde vieringen, nu een kleine paar honderd. Om in deze tijd ons werk goed te kunnen doen, zullen we onze gebouwen moeten aanpassen.

Theo Schouten, vice-voorzitter