Gebruik grasveld achter de kerk

Na de ruiming van het oude kerkhof achter de kerk, is de ontstane ruimte gras ingezaaid. Zo is er een groot gazon gegroeid. Dat hebben verschillende verenigingen ontdekt. Zij kwamen met de vraag naar het parochiebestuur of zij dat mochten gebruiken. En inderdaad.

Het is beter het te gebruiken door groepen uit de parochie, uit onze gemeenschap, dan het ongebruikt te laten liggen. Maar dat vraagt wel enige organisatie. Voor de goede gang van zaken is het nodig dat het bestuur weet wie en welke groep er gebruik van maakt. Wil iemand het ergens voor gebruiken, dan moet hij of zij contact opnemen met het parochiesecretariaat, geopend elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur, telefoonnummer 424407. Degenen die dat secretariaat bemannen (bevrouwen) kunnen daar dan aantekening van bijhouden. De kosten: een vrijwillig bedrag dat u moet zien als een bijdrage in de maaikosten (want dat moet wel regelmatig gebeuren).