Martinus Mark, belangrijke lopende zaken

Uit de enqu