Opmerkingen Martinus Mark in onze Enquete

Liefst 163 personen hebben in onze enquête een toelichting geven bij de vragen over Martinus Mark. Heel individueel en dus ondoenlijk om er een echt overzicht van te maken. Maar wel goed en interessant voor ons om ze eens goed door te nemen en mee te nemen in de verdere ontwikkeling. Ik zal ze over enige tijd dan ook op onze website http://www.lingewaardverband.nl/gendt zetten.

Kan de kerk niet intern verbouwd worden, zodat de buitenkant nagenoeg hetzelfde blijft?
Deze mogelijkheid hebben we een aantal jaren geleden onderzocht en onlangs nog heeft het bouwbureau van ons bisdom dit onderzocht. De conclusies zijn neergelegd in een rapport, dat in GK van april, dus na de enquête, genoemd wordt. Wat betreft een mogelijk verbouwing is de conclusie: “.. heeft geen oplossing zowel liturgisch als architectonisch kunnen vinden voor het verkleinen van de huidige kerkzaal met of zonder een nieuw liturgisch centrum naar een ruimte geschikt voor ca 200 personen.” Een interne verbouwing biedt dus helaas geen oplossing.

Biedt het er bij betrekken van Leemhof, Providentia en Bibliotheek wel een tijdige en goede oplossing voor onze problemen?
Wij hebben ingeschat dat de realisatie van een Kulturhus een goede oplossing voor alle partijen biedt. Maar die andere partijen dienen hun eigen afwegingen te maken, hoe die zal uitvallen weten we niet. Wij hebben de tijd die wij gezien onze financiën nog hebben duidelijk aangegeven. Voor die tijd zal er een duidelijk commitment voor een Kulturhus moet zijn, anders komt die mogelijkheid te laat.

Waarom is er niet meer gereserveerd voor groot onderhoud?
Omdat de parochianen daar niet voldoende middelen voor bij elkaar gebracht hebben. De opbrengst van collecten daalde door een verminderd kerkbezoek, de inkomsten uit kerkbalans bleven ongeveer gelijk maar werden door minder personen opgebracht. Om nu voldoende middelen voor een renovatie te hebben gehad, zou de opbrengst van kerkbalans de afgelopen 25 jaar 3 maal zo hoog hebben moeten zijn.

De kerk in Haalderen bestemmen voor alle plaatsen?
Dat is de oplossing die in Arnhem en andere steden gekozen is. Voor Lingewaard zouden er dan nog twee kerken overblijven. Financieel gezien een goed haalbare oplossing. Maar om diverse andere redenen niet zo geschikt voor de Lingewaardse situatie. Het alternatief, het drastisch verkleinen van de kerkgebouwen, moet dan wel snel aangepakt worden en financieel haalbaar zijn.

De kerk als rustpunt in deze tijd van druk, druk, druk!
Inderdaad, net als vroeger met name ook in onze tijd een belangrijke functie van een kerkgebouw. Daar zal dan ook aandacht aan besteed worden bij de planning en inrichting van onze nieuwe kerkzaal in de vorm van (maria)kapel, stiltecentrum, etc.

Je kunt nooit iedereen tevreden maken!
Een juiste opmerking. Wel proberen we zo goed mogelijk te luisteren naar iedereen, om gezamenlijk een goede oplossing voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap te vinden.

Theo Schouten, vice-voorzitter.