Renovatie en onderhoud erf en goed niet haalbaar/betaalbaar.

Door de dienst bouwzaken van het aartsbisdom is in gemeen overleg met het parochiebestuur een inventarisatie gemaakt van de huidige status van de kerk, de pastorie, van de begraafplaats en de omliggende tuinen.

Hieruit is naar voren gekomen dat het renovatie- en onderhoudsplan een besteding van rond de 2,5 miljoen euro gaat kosten. In dit plan is een mogelijke reparatie en herstel van de de fundamenten meegenomen. Dit maakt het verschil tussen de 1,5 miljoen euro die in onze maart editie van GK bekend is gemaakt.

Deze investeringen hebben betrekking op het kerkgebouw incl. toren, de pastorie, kleine opstallen, ruiming van de begraafplaats, groot onderhoud tuinen en voorzieningen voor leges, architecten, verzekeringen en BTW. Deze bedragen zijn door de huidige en toekomstige parochie niet op te brengen. Dit is dan ook de reden dat we naar een ander concept hebben gezocht en dit eind 2003 neer hebben gelegd in 'Martinus Mark, onze visie op de toekomst'.

Op 31 januari jl. hebben we het totale beeld overgebracht op de wethouders Janssen en van Dalen, die met hun beleidsmedewerkers bij ons op bezoek waren. Tijdens dit bezoek hebben we aanschouwelijk gemaakt voor welke uitdagingen het parochiebestuur zich in de nabije toekomst geplaatst ziet. In het advies van het aartsbisdom wordt geen goedkeuring gegeven voor het aanwijzen van het gehele complex of de begraafplaats tot monument en deze zienswijze is in overeenstemming met de onze. Bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad is dit standpunt ook bekend.

Gelet op onze financiële situatie vraagt het aartsbisdom ons dringend spoed te zetten achter onze plannen daar we anders, om geldelijke reden het gebouw binnen 4 jaar moeten sluiten. En dit laatste is nou net het feit dat we niet willen laten plaats vinden en we alles in het werk zullen stellen verzekerd te zijn van een goede en gezonde toekomst van het kerkelijke en geestelijke leven in onze parochie.

De voorzitter van de SG Martinus Mark, A.H.B.Cornelissen.