Waarom GEEN MONUMENT van onze kerk.

Daar in de nabije toekomst de discussie omtrent ja/nee monument voor onze kerk, de begraafplaats en de pastorie gaat losbarsten is het zinvol dat u vanuit het bestuur verneemt waarom zij tegen het verklaren van de monumentale status van onze kerk zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat het parochiebestuur voor de toekomst KERK wilt zijn en blijven in onze gemeenschap en geen conservator van gebouwen, die qua functionaliteit en ruimtelijke indeling, niet voldoen aan de huidige en toekomstige eisen. De Martinusparochie is een vrijwilligers parochie geworden waarvoor een geheel nieuwe opzet en inrichting van gebouwen voor ontmoetings-, vergader-, meditatie- en werkruimtes noodzakelijk en onafwendbaar zijn.

We willen de 420 vrijwilligers, die actief zijn binnen onze parochie op het terrein van pastorale zorg, catechese, liturgie, diaconie, opleidingen en ontmoeten, gepaste ruimtes bieden. Deze ruimtes zijn op dit moment geenszins voorhanden en kunnen ook niet gemaakt worden door middel van peperdure verbouwingen. Met het aartsbisdom hebben we hieromtrent tal van scenario”s, zonder accepteerbare uitkomsten, uitgewerkt.

De kosten voor de instandhouding, het gebruik en het toekomstig onderhoud en renovatie aan de gebouwen zijn onbetaalbaar voor onze parochie. Aan renovatie kosten is door het aartsbisdom ruim 1,5 miljoen euro ingezet, zonder dat hierin de restauratie van de fundamenten zijn begrepen. Dit is noodzaak daar de huidige kerk dwars is gebouwd op de funderingen van de vorige kerk en mede daardoor grote scheuren en het “wijken” van de voor en achterzijde zijn ontstaan. Tegenover deze raming van 1,5 miljoen euro staat eind 2004 een eigen vermogen van 200.000 euro.

De wekelijkse diensten worden bezocht door 100 tot 150 parochianen hetgeen betekent dat de kerkzaal, waarin ruimte is voor meer dan 1000 parochianen, summier gebruikt wordt. Dit betekent echter wel dat het bestuur voor de hele ruimte kosten maakt op het gebied van gebruik gas, stroom en voor het betalen van onderhoud en verzekeringen.

Helaas is het deprimerend te moeten vaststellen dat op de korte termijn de inkomsten de uitgaven niet meer afdekken zodat de reserves aangesproken moeten worden. Tariefsverhogingen zijn, met uitzondering van de jaarlijkse indexering, maar gedeeltelijk aan de orde. Het bestuur hanteert reeds geruime tijd een stringente bewaking op de uitgaven.

Vorengenoemde feiten hebben het bestuur doen besluiten om niet te kiezen voor een monumenten status van de kerk, begraafplaats en pastorie. Wel heeft het bestuur in samenwerking met de stuurgroep Martinus Mark besloten om, binnen het kulturhus concept, de kerk met al haar bepalende ruimtes in te brengen. Hierbij ligt het in de rede dat de kerktoren, klokkenstoel, Mariakapel en pastorie gehandhaafd blijven. De huidige kerkzaal zou onderdeel van het atrium kunnen worden en het huidige priesterkoor wordt onderdeel van een nieuw te bouwen kerk. In deze nieuwe kerk wordt aan 350 parochianen ruimte geboden.

Deze opzet is opgenomen is het werkdocument Martinus Mark, visie op de toekomst.

Dit document hebben we aan tal van verenigingen en organisaties, incl. de raad en gemeentebestuur, aangeboden en met hen besproken. Tevens hebben we deze visie twee maal gepresenteerd aan de parochianen in de kerk plus en aan al onze vrijwilligers.

A.H.B.Cornelissen, voorzitter SG Martinus Mark.