Bijpraten over het Martinus Mark plan op 16 mei 2004.

In de maart editie van Gendtse Klanken hebben we kenbaar gemaakt dat het parochiebestuur u op 16 mei na de dienst van 10.00 uur uitnodigt voor het bijpraten over het Martinus Mark plan.

In deze ontmoeting zal onze zienswijze betreffende de nieuwe kerk met haar bijbehorende accommodaties binnen een eventueel kulturhus centraal staan.

De opzet is zo gekozen dat de ruim 400 vrijwilligers hun ruimtes krijgen en dat we over een kerkzaal gaan beschikken die past bij de huidige/toekomstige kerkgang en wijze van vieren.

Dit alles binnen het gegeven dat de gemeente Lingewaard ons plan vindt passen in de nog op te zetten structuurnota voor ons mooie dorp Gendt.

Gaarne tot 16 mei aanstaande.
Stuurgroep Martinus Mark, Lex Cornelissen.