Martinus Mark nieuws: Komplan-visie Gendt

Het jaar 2005 is voor het traject Martinus Mark erg belangrijk. De gemeente Lingewaard heeft het ontwerp voor het inrichten van de komplan-visie Gendt eind 2004 goedgekeurd. Onder leiding van de projectleider, de heer Joost Bruckwilder, beleidsmedewerker van de gemeente Lingewaard, gaan we aan de slag. Het plan van aanpak dat hij gaat gebruiken is gereed en voor het ontwikkelen en uitwerken van dit plan gaat hij een platform inrichten waarin, naast een beperkt aantal verenigingen en organisaties uit ons dorp, het parochiebestuur is vertegenwoordigd. Dit plan wordt opgezet en ingevuld volgens de bottom-up werkwijze, hetgeen betekent dat met allerlei Gendtse verenigingen en organisaties wordt gesproken om de wensen die er leven zichtbaar te maken. In dit platform is ook een stedenbouwkundig bureau uit Maastricht aanwezig voor advisering van de toekomstige bouwkundige structuren.

In dit platform gaat de parochie haar zienswijze verwoord in “Martinus Mark visie op de toekomst” inbrengen. Gezien de penibele financiële situatie van onze parochie zijn we blij dat bovengenoemde actie een aanvang gaat nemen.