Opbouw

Onder opbouw verstaan we het werkgebied dat de mogelijkheid schept in de parochie de taken van liturgie, catechese en diaconie gestalte te geven. Het doel van gemeenschapopbouw is: de opbouw van een geloofsgemeenschap, die gedragen wordt door de gelovigen, zowel in pastoraal, in bestuurlijk als in financieel opzicht. Het wil bereiken dat de bestaande parochie via een verbetering van haar communicatieve en organisatorische kwaliteiten, uitgroeit tot een vitale geloofsgemeenschap. Een geloofsgemeenschap waarin mensen met nieuwe bezieling willen wonen en werken.

De werkzaamheden van de opbouw werkgroepen worden gecoordineerd door de stuurgroep opbouw. Jaarlijks is er een overleg tussen de stuurgroep en het parochiebestuur waarin het afgelopen jaar wordt geevalueerd en richting wordt gegeven aan het komende jaar.

De volgende werkgroepen zijn actief:

Financien en beheer
Financiele zaken en beheer van de gebouwen
Kerkbalans
Organisatie van de jaarlijkse Kerkbalans actie
Oecumenische werkgroep
Organiseert in samenwerking met de Hervormde Gemeente oecumenische activiteiten.
Redactie Gendtse Klanken
Redactie van ons maandelijks kerkblad.
Schoonmaakgroep
Deze groep verzorgt het interieur van ons kerkgebouw.
Stencilgroep
Al het stencilwerk voor Gendtse Klanken, gebedsintenties en boekjes voor diverse vieringen wordt door hen verzorgd.
Tuinploeg
De mooie pastorietuin en de groenstroken om de kerk worden door hen verzorgd.
Versiergroep
Zorgen voor een bij de liturgie passende versiering van de kerk.
Welkomsgroep
Verwelkomen onze nieuwe parochianen.
Lopers
Deze bezorgen maandelijks ons parochieblad bij 1400 adressen en bezoeken jaarlijks 1800 adressen voor de actie Kerkbalans.

Klik aan de linkerzijde op een van de zichtbaar geworden submenu onderwerpen.