Opbrengst collecte Banneux

De collecte die gehouden is voor het ziekenwerk Banneux heeft € 2065,23 opgebracht. Alle goede gevers bedankt. Natuurlijk ook de collectanten die ieder jaar voor dit werk de straat opgaan. Mensen die voor hun medemensen klaar staan. Er wordt aan de collectanten regelmatig gevraagd of deze collecte alleen voor Gendt is. Het antwoord is: ja. Mensen die meegaan naar Banneux betalen zelf een basisbedrag. De rest wordt aangevuld door de collecte. Mocht u ook vragen of informatie willen, over de dagtocht of vijfdaagse reis naar Banneux kan dat bij Trees Janssen tel: 422537.

Tevens wil ik u laten weten dat er een nieuw slot op de Maria kapel is geplaatst (hoek v.Halstraat Schoolstraat). Mocht u in de kapel willen zijn om een kaarsje aan te steken of bloemen te brengen (wat we zeer op prijs stellen) kunt u altijd het volgende telefoonnummer bellen 422537.

Namens Banneuxgroep Gendt
Trees Janssen.