Diaconie

Doelstelling van diaconie is het zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap van de parochie om te zien naar elkaar en hulp te bieden. Dit laatste kan ook plaatsvinden door verwijzingen naar hulpverleners om mensen die in materiele en/of geestelijke nood verkeren te helpen.

De werkzaamheden van de diakonie werkgroepen worden gecoordineerd door de stuurgroep diakonie. Jaarlijks is er een overleg tussen de stuurgroep en het parochiebestuur waarin het afgelopen jaar wordt geevalueerd en richting wordt gegeven aan het komende jaar.

De volgende werkgroepen zijn actief:

1ste vrijdagviering
Verzorgen de vieringen op de eerste vrijdag van elke maand. Parochianen die zelf niet naar de kerk kunnen komen, kunnen worden opgehaald.
Bedevaart Banneux
Verzorgen jaarlijks twee maal een 5 daagse reis en twee maal een eendaagse reis naar Banneux.
Missienaaikring
Sorteren, verstellen en verzenden van kleding naar missieposten en kloosters.
MOV
Missie, Ontwikkeling en Vrede. Organiseert vele activiteiten: Solidaridad, Vastenactie en de Flessenactie.
Omzien naar elkaar
Deze groep bezoekt nabestaanden waarvan de partner overleden is. Ook nabestaanden waarvan de ouders zijn overleden worden desgewenst bezocht. Daarnaast wordt er ook in groepsverband aan rouwverwerking gedaan, het betreft hier dan een groep lotgenoten.
Past. Ouderzorg
Bezoeken ouderen, proberen een luisterend oor te zijn en op te treden als contact persoon. Getracht wordt isolement van ouderen te voorkomen of op te heffen. De groep is ook betrokken bij de gezamenlijke ziekenzalving.
PCI
Parochiele Charitas Instelling
Vincentius
De Vincentiusvereniging verzorgt tijdens uitvaarten de begeleiding van de overledene, de inkomsten komen ten goede aan ontwikkelingswerk en de in nood verkerende parochianen. Op dit laatste punt wordt nauw samengewerkt met de PCI. Zie ook het boekje uitgebracht ter gelegenheid van hun 150 jarig bestaan.
Werkgroep Lourdes
Organiseert jaarlijks een bedevaart naar Lourdes.
Ziekenbezoek
Bezoeken onze zieken die in ziekenhuizen of verpleeghuizen verblijven.
Ziekentriduum
Organiseren het jaarlijkse ziekentriduum.

Klik aan de linkerzijde op een van de zichtbaar geworden submenu onderwerpen.