Wijding

Algemene informatie over roepingen en wijding tot diaken of priester vindt u op "Je komt als geroepen" van de Roepingenraad van het aartsbisdom Utrecht, deze pagina wordt in een apart venster geopend.

Zie ook Roepingenzondag.

Aan de rechterzijde zijn in het bovenste blok de titels van artikelen over dit onderwerp zichtbaar. Klik er op om een artikel te lezen.