Ziekenzalving

Jaarlijks wordt er in onze parochie een gezamenlijke ziekenzalving gehouden. Een individuele ziekenzalving is uiteraard ook altijd mogelijk.

Algemene informatie over dit sacrament vindt u op de www-site Katholiek Nederland, dit wordt in een apart venster geopend.

Aan de rechterzijde zijn in het bovenste blok de titels van artikelen over dit onderwerp zichtbaar. Klik er op om een artikel te lezen.