Doopsel

Informatie over dopen, inclusief teksten die voor de doopvieringen gebruikt worden, kunt u hier vinden. Dit document wordt in een apart venster geopend.

De eerste zondag van de maand en indien nodig de derde zondag zijn er gezamenlijke doopvieringen in de dagkapel. Met ingang van 2006 kunnen ouders die hun kind willen laten dopen, zich opgeven bij het L7 secretariaat, tel 0481-451371 op maandag van 09.00- tot 13.00 uur, dinsdag en woensdag van 09.00- tot 17.30 uur, vrijdag van 09.00- tot 13.00 uur. Of per email: L7secretariaat@donatusparochie.nl.

Algemene informatie over het doopsel vindt u op de www-site van Katholiek Nederland en op Doopsel een voorbeeld van een doopviering, deze paginas worden in een apart venster geopend.

Zie ook het foto album van de viering waarin de eerste communicanten van 2004 zich voorstelden en waarin twee van hen gedoopt werden.

Aan de rechterzijde zijn in het bovenste blok de titels van artikelen over dit onderwerp zichtbaar. Klik er op om een artikel te lezen.