Catechese

Onder catechese verstaan we het doorgeven van de Blijde Boodschap aan elkaar. Daarin worden alle mensen betrokken in alle levensfasen; dus van geboorte tot sterven. Doel is geraakt te worden door de Boodschap. Dit leidt tot samen ontmoeten, samen groeien en geinspireerd raken door God en het Goddelijke.

De werkzaamheden van de catechese werkgroepen worden gecoordineerd door de stuurgroep catechese. Jaarlijks is er een overleg tussen de stuurgroep en het parochiebestuur waarin het afgelopen jaar wordt geevalueerd en richting wordt gegeven aan het komende jaar

De volgende werkgroepen zijn actief:

Doopcatechese
Bereiden de doopvieringen voor en verzorgen de voorbereidingsavond voor de doopouders.
Peuter en geloof
Deze groep probeert ouders bewust te maken van het belang van een gelovig opvoeden van hun kinderen en biedt hierbij ondersteuning.
Tussentijdse catechese
Verzorgen catechese projecten voor kinderen in groepen 3, 5, 6 en 7 van de basisscholen.
Voorbereiding eerste communie
Verzorgen de voorbereiding op de eerste communie.
Voorbereiding vormsel
Verzorgen de voorbereiding op het vormsel.
Volwassenen catechese
Verzorgen catechese projecten voor volwassenen.

Klik aan de linkerzijde op een van de zichtbaar geworden submenu onderwerpen.