Liturgie

Onder liturgie verstaan we het in een plaatselijke geloofsgemeenschap samenkomen rondom de Schrift om het leven te vieren, in ontmoeting met God en elkaar.

De werkzaamheden van de liturgie werkgroepen worden gecoordineerd door de stuurgroep liturgie. Jaarlijks is er een overleg tussen de stuurgroep en het parochiebestuur waarin het afgelopen jaar wordt geevalueerd en richting wordt gegeven aan het komende jaar

De volgende werkgroepen zijn actief:

Acolieten
Treden op als acolieten in de vieringen
Acolieten rouw en trouw
Treden op als acolieten in uitvaart en huwelijksvieringen.
Avondwake groep
Verzorgen de avondwake voor overledenen, ondersteunen en begeleiden de nabestaanden in de rouw fase.
Collectanten
Verzorgen de collecten tijdens de vieringen.
Herenkoor
Verlenen door Gregoriaanse en Nederlandse gezangen medewerking aan Eucharistie en Woord en Communie vieringen.
Jeugdkoor
Verzorgen de zang van met name de gezinsvieringen en doopvieringen.
Jongerenkoor Remember
Bezoek ook de eigen homepage van Remember.
Kinder/gezinsvieringen
Voorbereiding en uitvoering van de gezinsvieringen en de kindernevendiensten. De bedoeling is om de vieringen boeiender te maken, zodat de kinderen er plezier in krijgen om naar de kerk te komen.
Kosters
Kosters
Lektoren
Verzorgen lezingen en voorbeden tijdens de vieringen.
Martinuskoor
Verzorgen vieringen met voornamelijk nederlandstalige zang. Een groepje van dit koor verzorgt ook rouw-, trouw- en doopvieringen en de avondwaken.
Misdienaars
Helpen de voorganger bij de vieringen.
Verkondigers
Gaan voor in Woord en Communie vieringen en verzorgen verkondigingen.Aan de voorbereiding hiervan kunnen ook anderen deelnemen.

Klik aan de linkerzijde op een van de zichtbaar geworden submenu onderwerpen.