Bezinning

Naast Eucharistie en Woord & Communie vieringen zijn er in de katholieke kerk ook andere typen vieringen of samenkomsten bekend. Een voorbeeld daarvan zijn de Vespervieringen, die we in de advent en 40-dagentijd in oecumenisch verband houden. Wij willen u graag in aanraking brengen met "bezinningsmomenten", die we ongeveer 1 keer per maand op een zaterdagavond zonder viering willen houden.

Aan de rechterzijde zijn in het bovenste blok de titels van artikelen over dit onderwerp zichtbaar. Klik er op om een artikel te lezen.