Goede week

Op weg naar Pasen. Ofschoon we kerstmis veel uitgebreider vieren en veel feestelijker, is toch het Paasfeest het belangrijkste feest van ons geloof. Het is een feest dat perspectieven opent, een licht(je) in het donker. Met Paaszaterdag letterlijk. Met de kleine vlam van de paaskaars in een donkere kerk (voorzover dat kan) geven we aan dat we geloven in het leven, in nieuwe kansen, in altijd weer nieuwe kansen, in vergeving en opstanding. Met het voorbeeld van Jezus voor ogen. Het was niet afgelopen met Goede Vrijdag, toen Hij stierf aan het kruis. Het werd Pasen en niet alleen voor Hem.

Aan de rechterzijde zijn in het bovenste blok de titels van artikelen over dit onderwerp zichtbaar. Klik er op om een artikel te lezen.