Veertigdagentijd

Met Aswoensdag verkleurt de kerk weer. De liturgische kleur groen verandert weer in paars. En dat is altijd de kleur van bezinning, van boete, van "voorbereiding op". Vroeger deed men dat door vasten en onthouding. Daarvan zijn nog maar twee dagen overgebleven: Aswoensdag en Goede Vrijdag. In de weekendvieringen nemen we als uitgangspunt van onze bezinning de gewone lezingen, zoals die voor die tijd zijn vastgesteld.

Maar we gebruiken ook een hongerdoek, dat zichtbaar maakt hoe mensen in ontwikkelingslanden die teksten lezen en uitbeelden. Elk weekend staan we stil bij ene gedeelte van dat doek.

Op nog een andere manier reikt de bloemensiergroep ons mogelijkheden tot bezinning aan door thematisch te versieren, in de versiering te laten zien wat er in de lezingen staat.

En in het hervormde kerkje te Gendt zijn er vesperdiensten, bidden katholieken en protestanten samen, bezinnen zich samen op de liturgische teksten, voorbereid door een oecumenische werkgroep.

De MOV organiseert elk jaar de vastenactie.

Zo willen we ons samen voorbereiden op het Paasfeest. Doet u ook ergens mee?

Aan de rechterzijde zijn in het bovenste blok de titels van artikelen over dit onderwerp zichtbaar. Klik er op om een artikel te lezen.