Bronnen

Deze korte geschiedenis is samengesteld uit navolgende publicaties, verkregen bij de Historische Kring Gente:

  • De geschiedenis van Gendt in vogelvlucht.
  • De geschiedenis van de Katholieke Gendtse gemeenschap.
  • Honderd vijftig jaar Katholieke kerken in Gendt.
  • Kanttekening bij een historische tentoonstelling "150 jaar Kerk in Gendt'"

zoveel mogelijk is de oorspronkelijke tekst bewaard gebleven.