Sociale strijd

Nog grotere bekendheid verwierf pastoor Huygens zich vanwege zijn inzet voor de sociaal zwakkeren. Zo kwam op zijn initiatief het "Kruisverbond tegen drankmisbruik" tot stand en de Boerenbond en kwam een samenbundeling van vak- en standsorganisaties van de grond. Vanuit Gendt vooral, uitgangspunt van de steenfabricage voor heel het rivierengebied, is door toedoen van pastoor Huygens en Hendrik Braam voor heel Nederland het emancipatieproces van de steenfabriekarbeiders begonnen. Een proces, dat te Gendt werd bekroond met de verwerving van een eigen klein grondbezit voor velen.

Heel het Gendtse dorpsleven ondergaat in de eerste tientallen jaren van de 20ste eeuw evenals het platteland in het algemeen een vernieuwing: in stoffelijke welvaart, in doorbreking van het isolement, in culturele ontwikkeling. Voor Gendt zelf betekent dit, dat nu eerst alle factoren aanwezig zijn om de natuurlijke eenheid van de plaats, waarin allen voor aller welzijn samenwerken, verder te ontwikkelen. Dit proces van veelzijdige gemeenschapsvorming was dan ook in het begin van de 30- er jaren goed opgang toen de wereldcrisis de sociale organisatie bemoeilijkte. Tien jaar later legde de wereldoorlog vanuit Hitler-Duitsland, vanuit een anti-christelijke, op alle gemeenschapsleven beslag leggende staat, het sociale en culturele leven buiten het kerkgebouw eenvoudig lam.