Steenfabrieken

Was Gendt van klein Hanzestadje al eeuwen tot agrarisch dorp teruggekeerd, later werden de steenfabricage en de scheepsbouw mede nieuwe middelen van bestaan. Tegen het einde van de 18e en in het begin van de 19e eeuw is ook op economisch gebied in Gendt de nieuwe tijd ontwaakt. Veldoven is naast veldoven gebouwd op de uiterwaarden van Hulhuizen en Gendt; de Arntzen, de Terwindts, de Cormans zijn er met steenbakken begonnen. Tegen het einde van de 19e eeuw staan op de Gendtse waard een zestal fabrieken met 600 arbeiders in de felle, meedogenloze zomercampagnes, nu met ringovens, die eveneens rond die tijd hun intrede deden. Men kan dan welhaast van een sociale slavernij spreken van een groot deel van de Gendtse bevolking, een slavernij nog verergerd door de verslaafdheid van velen aan de drank, die het gemis aan arbeidsvreugde moest vergoeden.