Inleiding

Dit is deel A van "De R.K. Kerk in de Gendtse Gemeenschap, de kerkelijke-sociale kaart, 1997" samengesteld door J. Driessen, A. Ekels, H. Louwes, G. Milder, H. Verstege-Teunissen en R. Willems.

Uit het in juni 1968 verschenen boekje "Gendts Perspectief" citeren we:
"Wie zijn blik in de toekomst wil werpen, doet er goed aan zijn verwachtingen eens in historisch perspectief te plaatsen. Veel vanwat er in deze gemeente gaat gebeuren, begon al eeuwen geleden. De ligging van het Gendtse grondgebied, het feit dat de plaats honderden jaren kerkelijk bezit is geweest, stadsrechten kende en ondanks de nabijheid van een drukbevaren handelsrivier altijd meer op de landbouw, dan op handel en industrie gericht was, zijn kenmerken uit het verleden die mede een rol spelen in de toekomst van Gendt. Kortom: in het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal!"