Kaartjes voor de vrijwilligers

Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar willen we onze vrijwilligers met hun verjaardag een blijk van waardering geven. Dat het werk van al onze vrijwilligers van onschatbare waarde is voor onze parochie, dat is allang duidelijk. Denkt u maar eens aan een parochie zonder vrijwilligers. Dat zou niet meer kunnen en ook ondenkbaar zijn. Dat wij hun werk ook heel erg waarderen, komt nog niet altijd even duidelijk tot uitdrukking. Daarom op deze manier wat meer aandacht.

En hoe zijn deze kaarten tot stand gekomen? Juist ja, door vrijwilligers en vrijwilligers zullen ook zorgen voor de bezorging.

De kaarten zijn ontworpen door Henny Campschroer. Bewerkt op de computer door Sjaak Veldkamp en kaartklaar gemaakt door Theo Schouten. Vervolgens gesneden door Leo Schennink. Ze worden geschreven door Ger Nienhaus en Toos van Zijl houdt de verjaardagen allemaal bij. En uiteindelijk worden zij bij u bezorgd door Riek Driessen en nog een vrijwilliger (wiens naam we nog niet weten). En verder gaan de mensen van ons secretariaat (ook vrijwilligers) nog meer letten op geboortes, overlijden, ziekte e.d. Ook voor die momenten ligt er een kaartje klaar.

U ziet wel weer, zonder vrijwilligers, zou het in onze parochie een kale bedoening zijn.
Henny