Vrijwilligersdag 2002 op 14 september 2002

Op zaterdag 14 september zijn we met een groot aantal vrijwilligers van onze parochie gaan fietsen door Gendt. Om twee uur was de start bij de kerk. ledereen werd in groepen verdeeld, bekenden en onbekenden door elkaar, zodat iedereen eens met elkaar een praatje kon maken. ledere groep werd vervolgens naar een eerste post gestuurd, waar iedereen verdere instructies kreeg voor de rest van de middag. De route voerde langs allerlei plaatsen die iets te maken hadden met de geschiedenis van onze parochie.

En op al die plaatsen moest men een opdracht uitvoeren. Zo ging men bijv. naar het kapelletje in Hulhuizen om daar de titels van 5 Maria liederen op te schrijven en eventueel ook te zingen. Bij het processiealtaar op de camping in Hulhuizen moest men de namen en de bisdommen bij de bisschopsfoto's zoeken. In zaal Tinneveld, noodkerk na de oorlog, kreeg men een consumptie. Bij het Landkruis in Flieren mocht men proeven van de vruchten van het Betuwse land. In de tuin van het bejaardenhuis speelde men een soort toneelspel. Op alle locaties kreeg men een letter en met die letters moest men op het eind limericks maken. De letters vormden samen het woord Martinus (dat kon ook bijna niet anders). Nadat de ongeveer 60 mensen terug waren bij de kerk, was er soep, koffie, broodjes in de pastorie.
Al met al een genoeglijke middag.

In de viering van 19.00 uur, met bijdragen van al onze koren, is stilgestaan bij het feit dat onze kerk 50 jaar geleden ingewijd werd en er werd gekeken naar de toekomst.
De toekomst van het gebouw ziet er niet zo rooskleurig uit, misschien, maar het gebouw maakt niet de kerk, maar wel de mensen en het verhaal van God. Dat is immers het fundament van ons geloof. Ook al lijkt het soms op het verhaal van tien kleine christenen, die om allerlei redenen afhaken; toch blijven we geloven dat het vuur van een paar christenen anderen weer warm kan laten lopen en zijn we straks toch weer met tien.

Na de viering was er koffie, koek, een drankje en een hapje in alle ruimtes van de pastorie en parochiecentrum. Opnieuw waren er zo'n zeventig mensen bij elkaar voor een gezellig samenzijn. Naar wat ik gehoord heb, links en rechts, was het al met al een zeer geslaagde dag. Voor ons een uitstekende manier om vrijwilligers te laten merken dat al het werk zeer gewaardeerd wordt en om het vuurtje weer een beetje op te stoken, dwars tegen alle pessimisme in.