Gezamenlijke viering tijdens het 44 jarig jubileumjaar van 'de Gentenarren'

Op 24 november j.l. bestond carnavalsvereniging 'de Gentenarren' 44 jaar; 44 jaar is in carnavalsbegrippen een jubileumjaar (4 maal het gekkengetal 11). In een jubileumjaar kijkt men terug op de afgelopen jaren en zo ook naar het ontstaan. De carnavalvereniging in Gendt is toen opgericht met medewerking van het kerkbestuur en ook in de afgelopen jaren is de kerk betrokken geweest bij het carnavalsgebeuren.

Het carnavalsfeest is van oorsprong een Romeins lentefeest en een Germaans offerfeest. In de loop van de tijd zijn de gebruiken en betekenissen enigszins veranderd, het is eigenlijk een oud rolomkeringsfeest. In de christelijke periode heeft men getracht om dit feest af te schaffen, maar dit lukte niet. Daarom is het toen aangepast en heeft men gezegd dat na het feesten een periode van vasten diende te komen. Vasten is een ander woord voor houden: het onderhouden van ons geestelijk leven en onthouden van onnodig voedsel. Carni vale betekent eigenlijk 'vaarwel vlees'. De betekenis I zin van het carnaval is tegenwoordig voor een groot deel verloren gegaan. Het is geen voorbereiding meer op een tijd van versobering en onthouding. We leven in een periode, waarbij we nog nauwelijks stilstaan bij de mooie momenten die ons dagelijks overkomen. Een jubileumjaar is ook een tijd van bezinning, een moment waarop we terugblikken.

Vanuit de carnavalsvereniging ontstond het idee om dit feest gezamenlijk te vieren en wet met een daadwerke1ijke viering in de kerk. Het idee werd enthousiast ontvangen en inmiddels zijn de voorbereidingen voor deze viering in volle gang. De viering zal voor een groot deel ingevuld worden door leden van de carnavalsvereniging. Het thema voor deze viering zal zijn: 'Genieten'. Genieten van het dagelijks leven, genieten van het samenzijn. Hierin speelt het woord bewustwording een belangrijke rol, waardoor we uiteindelijk weer terugkomen op de oorspronkelijke betekenis van het feest. Wij willen u dit feest niet 'onthouden' en graag gezamenlijk vieren tijdens de viering op zondag 18 Januari..2004 om 11.11uur.

Namens 'de Gentenarren',
Hans Grob.