Jubileum “Martinuskoor”

Zie ook de foto rapportage.

Ruim een jaar was de feestcommissie bezig om van 16 november 2003 een grandioze dag te maken. Uitgaande van een bepaald budget werden de taken verdeeld en toog men aan het werk. Men schreef uitnodigingen, zocht sponsoren, stelden de eucharistieviering samen, vergaderde vele malen enz.enz.

Eindelijk was het dan zover. 16 november ”03. ”s Morgens om 9 uur samenkomst in de kerk, nog even in de spiegel kijken, een haarlok goedleggen, corsage opspelden en dan inzingen. Langzaam komen de eerste kerkgangers binnen, en om 10 uur begint de eucharistieviering.

Enkele koorleden ontpoppen zich als aspirant-lectoren, mooie lezingen heldere stemmen, het was geweldig. Zo”n viering doet je wat. Een volledig koor, een volle kerk, kan het mooier?

Na de viering receptie in de Herberg. Vele zusterverenigingen gaven acte de presente enkele sprekers lieten lovende woorden horen en feliciteerden het koor met dit jubileum. Om 14.00 uur het grote gebeuren: Huldiging van diverse jubilarissen: Mevr. A. Willemsem, Mevr. A. Teunissen, Mevr. B. van Rijn, Mevr. T. Walravens, Mevr. M. Luub, zij allen waren 12? jaar lid van het koor. De parochiekaars en een bloemboeket viel hun ten deel voor hun inzet en vriendschap in al deze jaren.

Mevr. Castrop was al een stap verder: zij was 25 jaar lid en werd onderscheiden met de zilveren medaille van de St. Gregoriusvereniging, opgespeld door haar zus Henny, de kaars met kandelaar en bloemen waren ook voor haar.

Daarna mevr. Rutten: bijna 40 jaar een stem in het koor van hoog naar laag , ze was er. Door ziekte was ze een tijd afwezig maar een volledige terugkeer bij het koor sluit ze niet uit. Zij werd benoemd tot erelid, een prachtige oorkonde, bloemen en kaars waren ook voor haar aanwezig.

Daarna was het aan de fam. Boerstal om onze inwendige mens te versterken met een uitgebreide brunch. In één woord, fam Boerstal, het was super. Tenslotte wil ik iedereen bedanken die aan het welslagen van dit jubileum hebben bijgedragen: Kerkbestuur, sponsoren, onze vriend Aad v.d. Bosch en de vele anonieme helpers, maar in het bijzonder de feestcommissie die onder leiding van Rina fantastisch werk hebben geleverd. Bedankt hiervoor en ik wil eindigen met ons jubileumrefrein:

Mogen de klokken blijven luiden
Als er feest is of verdriet
Dankbaar dat wij mogen zingen
Ter ere van hem ons eigen lied

W. Dillissen, voorzitter Martinuskoor